Een spouw is de ruimte die zit tussen de binnenmuur en de buitenmuur van je woning. Deze spouw is gevuld met lucht dat beweegt. Bewegende lucht isoleert slecht, omdat deeltjes door de beweging doorgegeven worden naar een volgend compact materiaal. De bedoeling van spouwisolatie is de bewegende lucht stoppen door de spouw op te vullen met isolatiemateriaal. Dit materiaal heeft behalve het niet doorgeven van warmte naar buiten, ook als doel het niet doorgeven van kou en vocht van buiten naar binnen.

Dit werkt pas optimaal als het isolatiemateriaal niet doorbroken wordt door bijv. vuil of cementbaarden. Het isolatiemateriaal werkt zo dat de doorgang van vocht en kou misschien wel door de eerste muur komen, zo ook door het materiaal, maar bij de binnenmuur worden tegengehouden.

Het doel van de oorspronkelijke spouw

Een spouw had tot oorspronkelijk doel het niet door laten komen van vocht naar de binnenmuur. Het vocht kwam weliswaar de buitenmuur in, maar werd opgevangen door de lege ruimte tussen de muren (de spouw) en verliet de spouw weer via de buitenmuur. Door de leeftijd van de stenen en de voegen als ook door de hoge kosten van verwarmen en het opraken van fossiele brandstoffen, is er sinds de jaren ’70 behoefte aan warmte-isolatie. Dit was het begin van het spouwisolatie tijdperk.

Materiaal en werking

De werking van spouwisolatie hangt af van het materiaal dat je kiest. Niet ieder materiaal is toepasbaar in elke spouw. Daarbij is er de voorkeur tussen materiaal dat meer geluiddempend is dan warmte-isolerend. Die laatste marge tussen de materialen is klein. De belangrijkste eigenschappen voor isolatiemateriaal moeten de vochtwering zijn en de dampdoorlating; het damp-open materiaal. Dit voorkomt vochtophoping door het niet wegkunnen van vocht naar buiten.