Er zijn omstandigheden waarbij het niet isoleren van uw woning een betere keuze is. Dit omdat de gevolgen van isolatie meer problemen oplevert. Deze gevolgen kunnen zijn regendoorslag, vorstschade, corrosie van spouwankers, ventilatie problemen, koudebruggen en scheurvorming.

Regendoorslag
Het doel van een spouw was het niet doorlaten van regen naar de binnenmuur, doordat de spouw een lege ruimte was waar het water niet doorgevoerd werd naar de volgende muur. Door het aanbrengen van isolatiemateriaal is er weer direct contact tussen de beide muren, wat regendoorslag kan veroorzaken. Alleen het juiste isolatiemateriaal kan regendoorslag tegengaan, mits de binnenmuren geen bouwvuil of cementhaarden hebben.

Vorstschade
Als uw steensoort of geverfde muur geen water doorlaten, kan opgebouwd vocht in de spouw niet naar buiten en gaat het settelen achter de stenen, waarna bij vorst de stenen zullen barsten of springen.

Corrosie van spouwankers
Voor het na isoleren van uw spouw moet worden gekeken of uw spouwankers in goede conditie zijn. Als ze zijn verroest zal door de isolatie het verroestingsproces versneld worden omdat het vocht nergens heen kan. Bij een goede conditie van spouwankers is na-isoleren geen probleem.

Koudebruggen
Door het niet goed inbrengen van het isolatiemateriaal of het niet goed schoon zijn van de spouw en de binnenmuren van de spouw, kunnen koudebruggen ontstaan. Koudebruggen veroorzaken vocht problemen aan uw binnenmuur.

Ventilatieproblemen
Een isolator isoleert, dat betekent dat ook vocht niet goed naar buiten kan en zich ophoopt in uw woning. Er dienen ventilatieroosters te worden geplaatst of dilataties toegepast te worden. Dilataties zijn bewust aangebrachte openingen in de gevel.

Scheurvorming
Scheurvorming vindt plaats door uitzetting als muren geen dilataties hebben. De buitenmuur heeft meer last van temperatuurwisseling en dus werking van de stenen als de spouw geïsoleerd is. Deze uitzettingen kunnen scheuren veroorzaken.