Er is maar één soort spouwmuurisolatie, het vullen van de spouw (ruimte) tussen uw buitenmuur en binnenmuur. Er zijn wel verschillende soorten materiaal waaruit u kunt kiezen. Er zijn 2 bronnen, natuurlijke materialen en chemische materialen. De chemische materialen hebben bijna allemaal aardolie als basis, de natuurlijke materialen zijn dierlijk of plantaardig.

Werking chemische isolatie
Chemische spouwisolatie heeft als werking het buiten houden van vocht en kou en het binnenhouden van warmte. Het nadeel van chemische isolatie is dat het geen damp reguleert naar buiten. Damp ontstaat door transpireren en ademen en door het gebruik van warm water apparaten die condens produceren en het gebruik van warm water (douchen en afwassen). Doordat chemische isolatie niet damp doorlatend is, moet er actief worden gelucht.

Werking natuurlijke isolatie
Natuurlijke isolatiematerialen zijn duurder, maar hebben als voordeel dat ze behalve isolerend, ook damp doorlatend zijn naar buiten. Al het vocht dat in een huis geproduceerd wordt, wordt via het materiaal aan de buitenkant van het huis vrijgegeven. Goed geïsoleerde huizen in de nieuwbouw geven bij bewoners die niet goed ventileren klachten die men voorkomt met natuurlijke isolatoren.

Methode

In uw buitenmuur worden gaatjes geboord op de voegkruising van uw stenen. Het aantal gaatjes en het patroon ligt aan het gebruikte materiaal. Door de gaatjes wordt het isolatiemateriaal aangebracht. Hierna worden de gaatjes weer gedicht. Op deze manier kunnen alle chemische isolatiematerialen worden aangebracht. Natuurlijke materialen zijn makkelijker aan te brengen in de nieuwbouw omdat voor plaatsing tussen de muren vaak 1 muur moet worden opgebouwd.

Materiaal soorten

De ingespoten-, of ingeblazen chemische materialen zijn glaswolvlokken, EPS parels en XPS parels, pur en aminotherm, waarvan XPS parels de beste zijn. De natuurlijke materialen zijn vlas, katoen, papier, hennep, houtvezel, schapenwol, kurk en leem/stro, waarvan schapenwol de beste is.