Het na-isoleren van uw spouw is hetzelfde als een bestaande spouw isoleren waar nog nooit isolatiemateriaal heeft ingezeten. Het is een vorm van isolatie die makkelijk toe te passen is en snel rendement oplevert, als het goed wordt toegepast. Niet alleen is de juiste keuze van het isolatiemateriaal erg belangrijk. Misschien is nog wel belangrijker dat u uw muren aan de binnenkant van de spouw goed laat nakijken. Als de conditie van de muren slecht is, levert spouwisolatie alleen maar problemen op. Let er daarom ook op dat u met een uitvoerder werkt die minimaal 10 jaar garantie geeft op het isolatiemateriaal maar ook op niet-positieve gevolgen aan de binnenkant van uw woning. Denk hierbij aan het oplossen van vochtophoping, koudebruggen en schimmelplekken.

Negatieve consequenties

Als een schouwmuur aan de binnenkant niet schoon is door cementbaarden of bouwpuin, zal isolatie problemen opleveren. Ook is de conditie van uw buitensteen belangrijk. Bij oude stenen dringt water en vocht snel naar binnen. Dit kan zich bij een fout uitgevoerde spouwisolatie wreken in bijvoorbeeld vochtophoping. Met andere woorden, de conditie van uw steen én voegwerk moet goed zijn en de muren aan de binnenkant van uw spouw moeten schoon zijn. Uw uitvoerder moet dus eest een uitgebreid endoscopisch onderzoek doen. Als hij dit niet doet, kiest u voor een andere uitvoerder. Een endoscopisch onderzoek voert men uit door de spouw aan de binnenkant met een camera te bekijken via gaatjes in uw voegwerk.

Isolatie toepassen

Als aan alle voorwaarden is voldaan om uw spouw te isoleren, hoeft u alleen nog maar te kiezen uit het juiste materiaal. De meest gebruikte materialen zijn pur, EPS- of XPS parels en glaswol. Kies hierbij voor een hoge damp-openheid zodat opgebouwd vocht uw woning kan verlaten.