Het na-isoleren van de spouw is hetzelfde als een bestaande spouw isoleren waar nog nooit isolatiemateriaal heeft ingezeten. Het is een vorm van isolatie die makkelijk toe te passen is en snel rendement oplevert (als het goed wordt toegepast). Niet alleen is de juiste keuze van het isolatiemateriaal erg belangrijk, misschien nog wel belangrijker is dat je de muren aan de binnenkant van de spouw goed laat nakijken. Als de conditie van de muren slecht is, levert spouwisolatie alleen maar problemen op. Let er daarom ook op dat je met een isolatiebedrijf werkt die minimaal 10 jaar garantie geeft op het isolatiemateriaal maar ook op niet-positieve gevolgen aan de binnenkant van de woning. Denk hierbij aan het oplossen van vochtophoping, koudebruggen en schimmelplekken.

Negatieve consequenties

Als een schouwmuur aan de binnenkant niet schoon is door cementbaarden of bouwpuin, zal isolatie problemen opleveren. Ook is de conditie van de buitenstenen belangrijk. Bij oude stenen dringt water en vocht snel naar binnen. Dit kan zich bij een verkeerd uitgevoerde spouwisolatie wreken in bijvoorbeeld vochtophoping. Met andere woorden, de conditie van de stenen én voegwerk moet goed zijn en de muren aan de binnenkant van je spouw moeten daarbij helemaal schoon zijn. Een isolatiebedrijf moet dus eerst een uitgebreid endoscopisch onderzoek doen. Als hij dit niet gaat doen, kies dan snel voor een andere uitvoerder. Een endoscopisch onderzoek voert men uit door de spouw aan de binnenkant met een camera te bekijken via gaatjes in het voegwerk.

Isolatie toepassen

Als aan alle voorwaarden is voldaan om de spouw te isoleren, hoef je alleen nog maar te kiezen voor het juiste isolatiemateriaal. De meest gebruikte materialen zijn pur, EPS of XPS parels en glaswol. Kies hierbij voor een hoge damp-openheid zodat opgebouwd vocht in de spouw de woning kan verlaten.