Het isolatiebedrijf hoort je garantie te geven op zijn werk. Deze garantie heeft niet alleen betrekking op de werking van het materiaal, maar ook de goede plaatsing ervan en de consequenties van als er iets niet goed gaat.

Geldigheid en toepassing

De garantieperiode bij veel isolatiebedrijven duurt minimaal 10 jaar en is van toepassing op de volgende onderdelen:

 • De kwaliteit en werking van het isolatiemateriaal en de manier van aanbrengen
 • De isolatiewaarde mag niet dalen
 • Het isolatiemateriaal moet schimmel- en rotvrij blijven
 • Het isolatiemateriaal mag de spouwankers niet aantasten
 • Het isolatiemateriaal mag geen vochtdoorgevende werking hebben naar de binnenmuur
 • Het isolatiemateriaal moet voldoen aan de aangegeven normen van de fabrikant
 • De uitvoerder is verplicht de fouten te herstellen, verhelpen of vervangen tot het maximale bedrag van de totaalprijs van de opdracht

Gevolgschade

Officieel is een isolatiebedrijf niet verantwoordelijk voor de gevolgschade, bijvoorbeeld aan je binnenmuur. Je kunt dit echter wel apart laten opnemen in je opdracht. Een goede uitvoerder die zijn werk serieus neemt, zal dit over het algemeen accepteren, maar het is geen wettelijke verplichting. Onderhandel dus over deze extra garantiebepaling, het kan je in geval van pech veel ellende besparen. Overigens, als er gevolgschade is en de uitvoerder weigert dit te herstellen, dan worden civiele procedures over het algemeen gewonnen.

Soorten schade

De soorten schade die kunnen plaatsvinden zijn:

 • vochtophoping in de kruipruimte
 • koudebruggen
 • regendoorslag
 • corrosie van spouwankers
 • vorstschade aan de stenen of het pleister
 • ventilatieproblemen
 • scheurvorming aan de buitenmuur
 • vochtophoping aan de kamerzijde van je muur
 • schimmelvorming en rot

De gevolgschades zijn dus de schades aan de kamerzijde.