Uw uitvoerder hoort u garantie te geven op zijn werk. Deze garantie betreft niet alleen de werking van het materiaal, maar ook de goede plaatsing ervan en de consequenties van het niet goed plaatsen. Deze consequenties heeft u ook aan uw kamerkant en de garantie hoort dus ook voor uw kamerkant te gelden.

Geldigheid en toepassing
De garantieperiode duurt minimaal 10 jaar en is van toepassing op de volgende onderdelen:

  1. De kwaliteit en werking van de isolator en de manier van aanbrengen
  2. De isolatiewaarde mag niet dalen
  3. De isolator moet schimmel- en rotvrij blijven
  4. De isolator mag de spouwankers niet aantasten
  5. De isolator mag geen vocht doorgevende werking hebben naar de binnenmuur
  6. De isolator moet voldoen aan de aangegeven normen van de fabrikant
  7. De uitvoerder is verplicht de fouten te herstellen, verhelpen of vervangen tot het maximale bedrag van de totaalprijs van de opdracht

Gevolgschade

Officieel is een uitvoerder niet verantwoordelijk voor de gevolgschade, bijvoorbeeld aan uw binnenmuur. U kunt dit echter wel apart laten opnemen in uw opdracht. Een goede uitvoerder die zijn werk serieus neemt, zal dit over het algemeen accepteren, maar het is geen wettelijke verplichting. Onderhandel dus over deze extra garantie bepaling, het kan u in geval van pech veel ellende besparen. Overigens, als er gevolgschade is en de uitvoerder weigert dit te herstellen, dan worden civiele procedures over het algemeen gewonnen.

Soorten schade

De soorten schade die kunnen plaatsvinden zijn vochtophoping in de kruipruimte, koudebruggen, regendoorslag, corrosie van spouwankers, vorstschade aan de stenen of het pleister, ventilatie problemen en scheurvorming aan uw buitenmuur en vochtophoping aan de kamerzijde van uw muur, evenals schimmelvorming en rot. De gevolgschades zijn dus de schades aan de kamerzijde.