Het isoleren van uw woning vraagt soms om een relatief kleine investering die u vrij snel terugverdiend heeft. Eén van de kleinere investeringen is het isoleren van uw spouwmuur. Het is een zeer effectieve manier om uw woning warmer te houden en vocht buiten te houden, waardoor u uw energierekening verlaagt. De grondstof voor de isolatie is redelijk goedkoop en het inbrengen van de isolatie is niet arbeidsintensief. Het isoleren van uw spouwmuur is binnen 1 dag klaar zonder dat u er iets van merkt. Het werk vindt plaats aan de buitenkant van uw huis, geeft geen troep en als het af is, is de gevel van uw huis voor het zicht niet veranderd.

Wat is een spouw?

Een spouw is altijd een ruimte tussen 2 bladen, bij dubbel glas is de ruimte tussen de glasbladen een spouw, bij een dubbele muur van een huis, is de ruimte tussen de muren een spouw. Oude huizen hebben niet altijd een spouw, men is ongeveer vanaf de jaren 60 begonnen met het bouwen van woningen met een buiten – en een binnenmuur (buiten- en binnenblad). Dit deed men om vochtwerende- en isolerende redenen. Doordat de grondstoffen voor het verwarmen van woningen (olie en gas) steeds zeldzamer en dus kostbaarder worden, dienen huizen beter geïsoleerd te worden. Eén manier hiervoor is spouwmuurisolatie.

Aanbrengen

In de voegen van uw buitenmuur, op de kruising van de voeg, worden om een bepaald aantal centimeters, afhankelijk van uw muur en het gekozen materiaal, gaatjes geboord. Deze gaatjes komen alleen in de buitenste muur. Het isolatiemateriaal wordt door de gaatjes binnen in de spouw gespoten totdat deze vol is. Hierna worden de gaatjes weer gedicht. De gaatjes worden niet in de baksteen zelf maar in het voegwerk geboord en is het herstellen vrij eenvoudig uit te voeren.

Isolatiematerialen

Er zijn verschillende soorten materialen waarmee u uw spouw kunt isoleren. Deze materialen hangen af van het soort woning en natuurlijk ook van uw budget. De meest gebruikte materialen zijn pur, glaswolvlokken, aminotherm, EPS parels en XPS parels. Al deze materialen zijn goed, waarbij ieder materiaal haar eigen specifieke kenmerken heeft.

– Pur isolatie
Pur (polyurethaan) is een materiaal waarvan de werking pas intreedt als 2 componenten samengebracht worden. In een spuitbus die u bij de bouwmarkt haalt, worden de componenten door schudden van de bus gemixt waarna u deze eruit spuit. Bij het inbrengen bij een schouw gebeurt min of meer hetzelfde. De pur wordt vloeibaar in de spouw aangebracht en vult zo alle kieren en gaten voordat het uitzet. Door het uitzetten ontstaat een luchtdichte isolatie. Pur is perfect voor een smalle spouw en voor metselwerk met een smalle voeg. Pur is het enige middel dat gebruikt kan worden als uw muur hoger is dan 12,5 meter.

– Glaswolvlokken
Glaswolvlokken zijn zowel isolerend en geluidswerend als vochtwerend. Daarbij zijn glaswolvlokken brandveilig. De vlokken worden onder druk in uw muur geblazen. Doordat het vochtwerend is, vindt er geen nesteling van schimmels en bacteriën plaats. De dubbele werking van het weren van geluid is een extra voordeel, vooral als u aan een doorgaande weg woont of in de stad.

– Aminotherm
Aminotherm wordt net als pur vloeibaar in uw spouwmuur aangebracht. Doordat het vloeibaar is, het is een schuim, worden gaatjes en kieren goed gevuld. Als het schuim is uitgehard, is een naadloze vulling ontstaan. Aminotherm is waterafstotend.

– EPS parels
EPS parels hebben een zeer hoge isolerende werking en zijn totaal ongevoelig voor vocht. De parels hebben een meerwaarde door de toevoeging van grafiet. Grafiet heeft een reflecterende werking, waardoor de binnenwarmte teruggekaatst wordt, maar dus ook de kou die van buiten komt. Door de hoge vochtwerende werking is het een bijzonder goede isolator. Voordat de EPS parels in de schouw terecht komen, wordt er lijm door middel van het sproeien van de parels toegevoegd. De parels vormen hierdoor als ze gesetteld zijn een zeer compacte laag. De EPS parels zijn daarbij geluidsisolerend en niet gevoelig voor veroudering.

– XPS parels
XPS parels zijn luxe EPS parels die ook met lijm besproeid worden voor het inbrengen in uw spouw. XPS parels hebben dezelfde grondstof als EPS parels (aardolie), maar zijn iets anders bewerkt. Hierdoor is iedere werking net iets beter. XPS parels hebben het hoogste isolerende vermogen, zijn door de toevoeging van grafiet warmte reflecterend en net als EPS parels niet gevoelig voor vocht. Dit voorkomt schimmel- en bacterie werking. Daarbij zijn ook XPS parels niet aan de werking van ouderdom onderhevig.

Damp-open isoleren

Genoemde isolatiematerialen hebben allen een industriële bron, vaak olie. Er zijn ook natuurlijke bronnen van isolatie. Vanzelfsprekend zijn deze milieuvriendelijker, maar daarbuiten vindt er in de discussie over het isoleren en hoe dat het beste moet, ook een nieuw element plaats: het damp-open isoleren. De isolatie heeft zich tot nu toe vooral gespitst op het binnenhouden van warmte en buitenhouden van vocht en kou. Met het binnenhouden van warmte, is voorbij gegaan aan het kunnen laten ontsnappen van damp. Dit damp bestaat uit transpiratie- en ademvocht van de bewoners en damp van warm water zoals douchen, uw wasdroger, de afwasmachine et cetera. Door het niet wegkunnen van de damp, ontstaan er vochtproblemen van binnen uit, waardoor er met name in nieuwbouwwoningen toch actief gelucht moet worden door het open zetten van een raam, dus warmteverlies.

Natuurlijke isolatiematerialen

Door de noodzaak van damp-open isoleren, zijn de natuurlijke isolatie materialen in populariteit toegenomen. Het enige nadeel is nog het prijskaartje dat eraan vast hangt. Natuurlijke isolatie materialen hebben echter een zeer luchtdicht isolerende effect mét het voordeel van damp-open isoleren. De toename van de vraag naar natuurlijke isolatiematerialen zal de prijs hopelijk positief beïnvloeden. Natuurlijke materialen zijn vlas, hennep, katoen, houtvezel, schapenwol, papiervlokken, leem/stro en kurk.

– Vlas
Vlas gebruikt men voor daken, plafonds, vloeren en muren. Het zijn lichte, stevige vezels die overblijven na het maken van linnen. Het neemt 20% van het eigen gewicht aan vocht op en geeft het ook weer af aan de andere kant, dus de buitenmuur.

– Hennep
Hennep gebruikt men voor het isoleren van daken, muren, plafonds en vloeren en heeft een natuurlijke afweer voor schimmels en insecten. Van hennep worden de vezels en de harde stukken gebruikt. Het is een plant die tijdens het groeien veel CO2 nodig heeft. Het meer verbouwen van hennep zorgt dus voor een CO2 afname. Hennep heeft een hoge vochtopname- en verdeling en een geluidsisolerende werking. Hennep is niet geschikt voor hele vochtige ruimtes. Aan hennep wordt een natuurlijke brandbeveiliger toegevoegd.

– Katoen
Katoen gebruikt met voor de binnenmuur-, vloer- en dakisolatie. Het wordt gemaakt van gebruikte kleding en omgezet in isolatiedekens door middel van polyester. Het heeft een hoge warmte- en geluidsisolerende werking. Katoen is niet geschikt voor erg vochtige ruimtes en er wordt een antibacterieel en anti-schimmel toevoeging aangebracht.

– Houtvezel
Houtvezel gebruikt men voor daken, vloeren en muren. Het wordt gebruikt van resthout van naaldhout dat een verbinding met het hars uit het hout zelf aangaat. Het resthout komt van het uitdunnen van bossen en zagerijen en wordt als platen en dekens geproduceerd. Het reduceert contactgeluid en is een warmte isolator. Het is zeer dampdoorlatend en vochtregulerend. Soms worden er brandwerende middelen toegevoegd, u kunt dit nakijken op de verpakking.

– Schapenwol
Schapenwol gebruikt men voor daken, vloeren, plafonds, binnenmuren en gevels. Het is het meest veelzijdige en effectieve natuurlijke isolatiemateriaal dat bovendien steeds weer aangroeit bij het dier. Deze groei is sneller dan de groei van een boom. Schapenwol reguleert damp en vocht en is brandwerend en zelfdovend. Het is bijzonder warmte isolerend en geluidsisolerend en reguleert ook goed de hitte in de zomer. Hiernaast heeft schapenwol één eigenschap die boven alles uitsteekt, het zet schadelijke gassen zoals radon dat in grondwater zit en dus ook onder uw kruipruimte, om in aminozuren. Dit is bijzonder gunstig voor het binnenklimaat van uw huis. Schapenwol wordt geleverd in platen en dekens en heeft geen nadelen, behalve de hogere prijs.

– Papiervlokken
Papiervlokken gebruikt men voor spouwen in huis, daken en vloeren. Het is gemaakt van oud papier dat gebonden is met hars voor het maken van platen. Voor de vlokken is geen hars nodig. Papier wordt in de spouwen geblazen onder hoge druk, dit zorgt voor goede isolatie door luchtdichtheid, doordat er geen ruimte overblijft voor lucht om te bewegen. Warmte en kou worden doorgegeven via bewegende lucht. Dit wordt hiermee opgeheven. Papier isoleert warmte en geluid maar neemt ook vocht op. Dit vocht moet ook weer afgevoerd kunnen worden, papier kan dus niet overal gebruikt worden. Ook worden er zouten toegevoegd om het papier brand-, ongedierte- en schimmel werend te maken.

– Leem en stro
Leem gebruikt men voor de afwerking van een muur. Het is een natuurlijk stucmateriaal dat altijd gebruikt werd voordat de chemische stuc op de markt kwam. Leem is een mengsel van zand, klei en water, soms vermengd met stro, dat zich makkelijk hecht aan baksteen en kalkzandsteen. Het reguleert vocht en warmte en geeft een constant binnenklimaat.

– Kurk
Kurk gebruikt men voor spouwmuurisolatie en het isoleren van het dak in de vorm van isolatieplaten, gemaakt van kurkschors. Kurk is warm en heel erg sterk. Vooral platte daken en vloeren zijn gebaat bij isolatie door kurk, doordat kurk geluid bijzonder goed opneemt en het goed is tegen kou. Daarnaast is het zeer vochtbestendig zodat de platen prima in een badkamer en keuken toegepast kunnen worden. Kurk heeft een erg lange levensduur, de isolatiewaarde neemt nauwelijks af.

Oude isolatie verwijderen

Bij de aanvang van het isoleren van spouwmuren, is het middel UF veel gebruikt. UF, ook een schuim, werd toegepast vanaf de jaren 70, toen men pas begon met het isoleren van spouwmuren. Door het niet altijd goed toepassen en de mindere kwaliteit van UF, zijn veel destijds geïsoleerde spouwmuren nu niet meer in goede staat. De UF is verpoederd of uitgezakt en een voedingsbodem voor vocht, waardoor u schimmelplekken op uw binnen muren kunt krijgen. Daarnaast is de isolerende werking totaal weg. Voordat u nieuwe isolatie aanbrengt, moet de UF verwijderd worden. Dit gebeurt door het schoonzuigen van uw muren. Dit doet men vanaf de bodem van uw muur door een gat waar een afzuiger in aangebracht wordt. Nadat al het oude materiaal weg is, kunt u uw nieuwe isolatiemateriaal laten aanbrengen.

Kosten

Daar één en ander afhankelijk is van het materiaal en de oppervlakte van uw muren, is er geen éénduidige prijs te geven. Gemiddeld kost het isoleren van uw muren €16 euro m2. Voor 25 m2 betaalt u €400 euro voor het isolatiemateriaal en ongeveer €150 voor het aanbrengen (arbeidsloon). Een oppervlakte van 25 m2 levert u een besparing van €120 euro per jaar op.

Afwerking

Kou en regenwater worden na het isoleren tegengehouden door het isolatiemateriaal en zullen zo uw woning niet meer binnen dringen. Maar wat gebeurt er met het vocht in de buitenmuur. Bij bakstenen (poreus materiaal) zal het vocht door het weer de muur weer verlaten. Wind, zon en droogte trekken het vocht naar de buitenkant van de muur de lucht in. Hierdoor kunnen dus ook de open voegen onderin uw muur dicht gemaakt worden, deze zijn niet meer nodig. Heeft u een buitenmuur van niet-poreus materiaal zoals geglazuurde bakstenen of een geverfde muur met een enigszins waterdichte werking, dan moet het regenwater dat toch in de muur is getrokken worden afgevoerd. Dit gebeurt door ventilatie. In de muur worden ventilatie roosters geplaatst die een uitgang bieden aan vocht.

Kruipruimte

Ook voor uw kruipruimte moeten er altijd ventilatieroosters worden geplaatst als u de open voegen dicht maakt. Opstapelend vocht in een kruipruimte trekt naar boven uw woning in en zorgt voor de nodige problemen. Het is verstandig altijd uw kruipruimte te isoleren. Omdat dit een relatief kleine ruimte is, vallen de kosten reuze mee en wegen zij niet op tegen de voordelen voor uw gezondheid. Vocht in de kruipruimte zorgt voor schimmels en bacteriën waar u allergieën en luchtwegaandoeningen door kunt ontwikkelen. Daarbij bevat grondwater radon, een gas dat vrij komt bij verdamping. Het gas komt vrij in uw huis waarna u dit inademt. Goede isolatie zorgt er voor dat het gas zich niet naar binnen kan werken.